خرید مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت منابع انسانی

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت منابع انسانی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
کلمات کلیدی:مبانی نظری مدیریت منابع انسانی,پیشینه تحقیق مدیریت منابع انسانی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت منابع انسانی,پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت منابع انسانی,دانلود مبانی نظری مدیریت منابع انسانی,دانلود پیشینه تحقیق مدیریت منابع انسانی,فصل دوم پایان نامه مدیریت منابع انسانی

دانلود مبانی نظری رشته مدیریت

مقدمه

یكی از وظایف اصلی مدیران پس از جذب و بهسازی نیروی حفظ و نگهداشت منابع انسانی است . به همین منظور صاحب نظران از سه فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی متشکل از : جذب،بهسازی،(آموزش) و حفظ نگهداشت منابع انسانی مهمترین آن را که فرایند حفظ و نگهداشت است ،ذکر نموده اند .در صورتی که سازمانی در صورت جذب و بهسازی نیروی کار موفق شود ، ولی در حفظ و نگهداشت آن کوتاهی نماید و بنا به دلایلی زمینه های افت نیروی انسانی موجودش را فراهم نمایددر نیل به اهداف خود دچار شکست خواهد شد .به عبارتی، حتی اگر کارمند یابی ، انتخاب آموزش و سایر اقدامات پرسنلی به نحو شایسته انجام شود ، ولی توجه کافی به فرایند نگهداشت نگردد ،نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود .

. نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل می‌شود كه می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم كاركنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط كار، اجرای برنامه‌های ورزش و تندرستی و بعضی خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردی است كه تقویت‌كننده روحیه علاقمندی كاركنان به كار و محیط كار می‌باشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. در صورت داشتن توجه و بكارگیری این موارد امنیت شغلی در كاركنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آنها منتهی می‌شود كه این امر خود از اهمیت بسزایی برخوردار است

2-1-1مدیریت چیست؟

سازمان برای نیل به مقاصد خود و جهت دادن به فعالیتهای کارکنان در راستای هدفهایش به سرپرستی، نظارت، هماهنگی و هدایت نیاز دارد. مجموعۀ وظایفی که رفتار و فعالیت سازمان را در مسیر هدف تنظیم، تصحیح،تقویت و راهنمایی می کند مدیریت نامیده می شود. همۀ سازمانهای رسمی برای استمرار و تداوم فعالیت خود به مدیریت نیاز دارند. فقدان مدیریت موجب ناهماهنگی،انحراف از هدف، اتلاف وقت و انرژی می شود و سازمانها را به نابسامانی و از هم پاشیدگی می کشاند.( عشاقی،25:1391)

سازمان و مدیریت لازم و ملزوم یکدیگرند ، وجود یکی بدون دیگری بی معناست . مدیر در سازمان فعالیت می کند و هیچ سازمانی از مدیریت بی نیاز نیست. (فیصی ، 1387 :8)

2-1-2 تعریف مدیریت

برای مدیریت تعریفهای گوناگونی از ابعاد مختلف ارائه شده است . اگر مدیریت فرایندی باشد که مدیر برای تحقق هدفهای سازمان آن را پی می گیرد،تعریف فرآیندی ارائه می گردد. فرآیند به معنای شیوۀ نظام یافتۀ اجرای فعالیتهاست.

مدیریت عبارت است از فرآیند برنامه ریزی،سازماندهی ، هدایت و نظارت بر کار اعضای سازمان و کاربرد کلیۀ منابع قابل دسترسی به هدفهای تعیین شدۀ سازمان .

مدیریت به عنوان «هنر انجام دادن کارها به وسیلۀ دیگران» نیز تعریف شده است. زیرا مدیران با اتخاذ تدابیری برای انجام کارها توسط دیگران و نه شخص مدیر به اهداف سازمان نایل می شوند. ( فیصی ، 9:1387)

2-1-3 ابعاد مدیریت منابع انسانی

ابعاد مختلف مدیریت منابع انسانی را در چار چوب یک سیستم تنظیم شده ارائه کرده است :

در این سیستم درون داد ، شامل ارزش های منابع و تسهیلات ، اطلاعات و تکنولوژ ی می باشد که برای تمام سازمانها بنا به نحوه ی فعالیت آنها متفاوت هستند . همچنین در یک سیستم منابع انسانی برون داد ، شامل تامین نیروی انسانی ، رضایتمندی کارکنان و اهداف اجتماعی می شود . این اهداف با فعالیتهایی چون جذب ، بهسازی ، نگهداری و کاربرد نیروی انسانی است در کوتاه مدت و بلند مدت به ثمر خواهند رسید . در این راستا ، عوامل محیطی چون قوانین و مقررات دولتی ، واکنش های محیطی ، قوانین شورای مرکزی مربوط به سازمان و ... نیز در سیستم مذکور دخیل هستند. (میر سپاسی ،25:1374)

با توجه به ابعاد فوق ، می توان مدیریت منابع انسانی را به سه فرایند جذب ، بهسازی و نگهداری تفکیک کرد . لذا بعد از توضیح سیر تحول و تکامل مدیریت منابع انسانی ، این سه فرایند تشریح میشوند .

فهرست مطالب

مفاهیم و جایگاه استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی

2-1مقدمه

2-1-1مدیریت چیست؟

2-1-2 تعریف مدیریت

2-1-3 ابعاد مدیریت منابع انسانی

2-1-4 سیر تکامل مدیریت منابع انسانی

2-1-5 اهداف سیستم مدیریت منابع انسانی

2-1-6 چرخه مدیریت منابع نسانی

2-1-7 فرایند جذب (کارمند یابی

2-1-8 فرایند بهسازی (آموزش) منابع انسانی

2-1-9 نظام حفظ و نگهداشت منابع انسانی

2-1-10 با چه فرمولی می‌توان نیرو‌های یک سازمان را حفظ و ابقاء کرد؟

2-1-11علت مشارکت و کناره گیری مردم از برخی فعالیت‌ها چیست؟

2-1-12مدیر یک سازمان باید جهت حفظ استعداد‌های ‌شرکت خود 10 ویژگی زیر را داشته باشد

2-1-13اهمیت حفظ و نگهداشت کارکنان

2-1-14خدمات رفاهی

2-1-15ایجاد شرکت های تعاونی مصرف

2-1-16مهد کودک در جوار محیط کار

2-1-17پرداخت کمک های نقدی و غیر نقدی

2-1-18برقراری سرویس رفت آمد

2-1-19بازدید های رفاهی

(الف) عیادت بیمار

(ب) شرکت در مراسم عزاداری

2-1-20فعالیت های فرهنگی

2-1-21ایجاد اماکن رفاهی- ورزشی برای کارکنان و خانواده های آنان

2-1-22ایجاد غذاخوری در محیط کار

2-1-23ایجاد تعاونی های مسکن و تهیه ی مسکن ارزان قیمت برای کارکنان

2-1-24بیمه وبازنشستگی

2-1-25بازنشستگی

2-1-26هدف طرح های بازنشستگی

2-1-27 مزایای بازنشستگی

الف)بیمه

ب)بیمه عمر

ج)بیمه خدمات درمانی

د) بیمه بیکاری

2-1-28بهداشت و ایمنی

الف)ویژگیهای مشترک بهداشت و ایمنی

ب)سلامت ایمنی و رفاه کارکنان:

ج)برنامه های آموزشی و انگیزشی:

2-1-29بهداشت و درمان

الف)معاینات پزشکی

ب)خدمات درمانی

2-1-30مبارزه با مصرف الکل و مواد مخدر

2-1-31مهندسی عوامل انسانی انسانی ( ارگونومی)

الف)خدمات مشاوره ای

ب)کمک های فکری و روانپزشکی

ج)اهمیت مشارکت کارمندان در عملکردهای مربوط به حفظ استعدادها

2-2-16چارچوب نظری تحقیق

2-2-17خلاصه تحقیقات انجام شده

منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت بررسی سقف های سبک:پاورپوینت بررسی سقف های سبک,بررسی سقف های سبک,تحقیق بررسی سقف های سبک,مقاله بررسی سقف های سبک,سقف تیرچه و بلوک,سقف کرومیت,سقف‌های کاذب,

موتورهای دیزلی کنترلی (آپدیت شده):سیستمهای كنترل الكترونیک,سیستم تزریق سوخت موتور دیزل,دانلود پایان نامه رشته برق,دانلود پایان نامه برق,دانلود پروژه موتورهای دیزلی کنترلی,دانلود پایان نامه كنترل الكترونیكی موتور دیزل,دانلود پروژه كنترل الكترونیكی موتور دیزل

پیدایش شبكه های کامپیوتری:پیدایش شبكه های کامپیوتریکامپیوتری,شبکه کامپیوتری,شبکه های کامپیوتری,تاریخچه شبکه های کامپیوتری,شبکه,شبکه گذاری کامپیوتر

ماهیت حزب و بررسی احزاب سیاسی ایران پس از انقلاب:ماهیت حزب,احزاب سیاسی,احزاب سیاسی ایران,احزاب سیاسی ایران پس از انقلاب,تاریخچه احزاب سیاسی در ایران,احزاب سیاسی ایران بعد از انقلاب,ماهیت حزب و بررسی احزاب سیاسی ایران پس از انقلاب

بررسی شاخص ها و مولفه های احساس امنیت و نظریه های روانشناسی مربوط به آن:مولفه های احساس امنیت,شاخص های احساس امنیت,بررسی احساس امنیت در فضاهای عمومی,بررسی احساس امنیت و عوامل موثر بر آن در کشور,احساس امنیت شهروندان و عملکرد پلیس,شاخص ها و مولفه های احساس امنیت,نظریه های روانشناسی مربوط به احساس امنیت,پایان نامه احساس امنیت,پایان نامه احساس امنیت اجتماعی

ویژگی ها و نظریه های فرهنگ سازمانی:نظریه های فرهنگ سازمانی,نظریه های مدیریت فرهنگ سازمانی,نظریه های مربوط به فرهنگ سازمانی,ویژگی فرهنگ سازمانی,ویژگیهای فرهنگ سازمانی قوی,ویژگیهای فرهنگ سازمانی چیست,ویژگیهای مثبت فرهنگ سازمانی,ویژگی های اصلی فرهنگ سازمانی,فرهنگ سازمانی و ویژگی های آن,ویژگی های فرهنگ سازمانی

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع غذایی:نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی صنایع غذایی,نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی دبیری ورزش,نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی آمار,نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رسته شغلی چوب,نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رسته شغلی کامپیوتر رایانه,نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی با پاسخ,نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی با پاسخ

مشخصات عمومی و کلی انواع زئولیت با بررسی کاربردهای مختلف آنها:انواع زئولیت,پتانسیل زئولیتهای ایران,کاربردهای مختلف انواع زئولیت,مشخصات عمومی و کلی انواع زئولیت,بررسی کاربرد زئولیت در کشاورزی,بررسی کاربرد زئولیت در محیط زیست,مقایسه ویژگی های زئولیت های طبیعی و مصنوعی,دانلود تحقیق زئولیت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بودجه ریزی عملیاتی در آموزش عالی:مبانی نظری بودجه ریزی عملیاتی در آموزش عالی,دانلود مبانی نظری بودجه ریزی عملیاتی در آموزش عالی,پیشینه تحقیق بودجه ریزی عملیاتی در آموزش عالی,ادبیات نظری بودجه ریزی عملیاتی در آموزش عالی,فصل دوم پایان نامه بودجه ریزی عملیاتی در آموزش عالی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق بودجه ریزی عملیاتی,ادبیات و مبانی نظری بودجه ریزی عملیاتی در آموزش عالی

آماده سازی فلزات در فسفاته کردن آنها:فسفاته کردن فلزات,پوشش رنگ فلزات,آماده سازی فلزات قبل از فسفاته کردن,آماده سازی فلزات در فسفاته کردن آنها,دانلود مقالات صنایع,دانلود مقالات مهندسی صنایع